Váš autoservis

Volejte kdykoliv
provozovna Šedivec:  608 722 565
provozovna Žamberk: 608 883 203

CNG (=Compressed Natural Gas) neboli zemní plyn

 • Naše společnost je držitelem typového schválení k provádění hromadných přestaveb vozidel na pohon zemním plynem
 • Je levný, má vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými i budoucími emisními limity
 • Zemní plyn může být užíván jako palivo v klasických benzínových motorech
 • Ekologické palivo
 • Vozidla na CNG produkují výrazně méně škodlivin než vozidla na kapalná paliva. A to nejen oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, pevných částic, ale také karcinogenních látek
 • Náklady na zemní plyn jsou nižší – provoz CNG automobilů je tedy levnější
 • Od roku 2004, tedy po zavedení spotřební daně, je cena CNG v České republice méně než poloviční oproti benzínu
 • CNG tak zůstává nejlevnějším palivem pro pohon vozidel
 • Nízké venkovní teploty mají menší vliv na startování vozu
 • Čisté palivo, které nevytváří karbonové usazeniny, pozitivně ovlivňuje životnost motoru i motorového oleje

Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla požívající benzín, naftu nebo LPG. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností z dlouhodobého provozu, protože:

 • Zemní plyn je, oproti kapalným palivům lehčí než vzduch
 • Zápalná teplota zemního plynu je oproti benzínu dvojnásobná
 • Silnostěnné plynové tlakové nádoby, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty